ลืมรหัสผ่าน

*

หมวดหมู่บทความ

 

สร้างกล้ามเนื้อด้วย Creatine Monohydrate

Creatine Monohydrate คืออะไร

ครีเอทีน โมโนไฮเดรต เป็นสารที่เก็บสะสมพลังงานที่สำคัญให้แก่กล้ามเนื้อ โดยร่างกายสามารถสังเคราะห์ Creatine monohydrate จากกรดอะมิโน 3 ชนิด ได้แก่ ไกลซีน อาร์จินีน และเมทไธโอนีน ได้ในปริมาณที่จำกัด เนื่องจากขึ้นอยู่กับมวลกล้ามเนื้อในร่างกาย ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (Body building) หรือผู้ที่ต้องการพลังงานเสริมในการออกกำลังกาย จึงอาจต้องได้รับ Creatine monohydrate เสริม เพื่อผลลัพธ์ต่อสุขภาพที่ดีขึ้น

คุณประโยชน์ต่อร่างกาย

  1. เป็นแหล่งให้พลังงานสูงแก่ร่างกาย

  2. เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

  3. เพิ่มความทนทาน และประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย

  4. เสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ผลวิจัยทางคลินิก

จากผลงานวิจัยทางคลินิกพิสูจน์ว่า Creatine monohydrate มีประสิทธิภาพต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ โดยสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ และยังพบว่า สามารถป้องกันการบาดเจ็บ และบรรเทาความเมื่อยล้าหลังจากออกกำลังกายได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผลจากการประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ยังพบว่า Creatine monohydrate สามารถเพิ่มเส้นใยกล้ามเนื้อ (Muscle fiber) ได้ในผู้ที่ได้รับ Creatine monohydrate 5-10 มิลลิกรัมต่อวัน ส่งผลให้ความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

Creatine monohydrate ยังถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ตัวอย่างเช่น การศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson disease) โดยการเสริม Creatine monohydrate ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบต้านแรง (Resistance training) สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงอก แขน และขาของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ (7) และในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อลีบ (atrophy) หลังจากได้รับ Creatine monohydrate ปริมาณ 1.5 กรัมต่อวัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี พบว่า เส้นใยกล้ามเนื้อ (Muscle fiber) มีขนาดเพิ่มขึ้นถึง 45% (8) นอกจากนี้ Creatine monohydrate ที่ปริมาณ 1 กรัม ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมในเด็กอายุ 7-19 ปีที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ ซึ่งจะส่งผลต่อที่ดีการเจริญเติบโต

คลิกสั่งซื้อ "ครีเอทีน / Creatine" ที่นี่

TOP