ลืมรหัสผ่าน

*

หมวดหมู่บทความ

 

อยากความจำดีต้องมี Choline Bitartrate

Choline bitartrate คืออะไร

โคลีน (Choline) เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และเป็นองค์ประกอบหลักของสารฟอสฟาติดิลโคลีน (Phosphatidylcholine) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบในโครงสร้างของผนังเซลล์ โดยเฉพาะเยื่อหุ้มสมอง และเซลล์ประสาท ทั้งยังเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์อะซิทธิลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาท (Cholinergic neurotransmission) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจดจำของสมอง

คุณประโยชน์ต่อร่างกาย

  1. กระตุ้นการสร้างสารสื่อประสาท
  2. เสริมสร้างการทำงานของสมอง
  3. เพิ่มความจำ มีทักษะการเรียนรู้ดีขึ้น
  4. ลดการอักเสบ ลดการเกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน
  5. ลดการเกิดภาวะความจำเสื่อม

ผลวิจัยทางคลินิก

เนื่องจาก โคลีนเป็นสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของสมอง และเซลล์ประสาท จึงพบว่า การมีภาวะขาดโคลีน จะส่งผลต่อการสร้างสารสื่อประสาท (Acetylcholine) และทำให้เกิดภาวะความจำเสื่อม มีรายงานผลของการได้รับโคลีนต่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟูการทำงานของสมองอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างการทดสอบความจำโดยใช้แบบทดสอบการเรียนรู้แบบอนุกรม (Serial learning task) ในผู้ที่มีสุขภาพดีจำนวน 80 คน พบว่า กระบวนการจดจำของผู้ทดสอบเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายใน 90 นาทีหลังจากได้รับการเสริมด้วยโคลีน  ในขณะเดียวกัน การได้รับโคลีนปริมาณ 500 มิลลิกรัมติดต่อกันนาน 6 สัปดาห์ พบว่า สามารถเพิ่มระดับของสารกลุ่มฟอสโฟไดเอสเทอร์ (Phosphodiesters) ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทในสมอง จึงส่งผลให้มีการกระตุ้นการทำงานของสมอง โดยเพิ่มผลการประเมินการเรียนรู้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ โคลีนยังสามารถป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมจากภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันได้โดยการรักษาระดับโฮโมซิสเตอีน (Homocysteine) ที่เป็นสาเหตุของการอักเสบของหลอดเลือดสมอง ซึ่งยืนยันได้จากผลงานวิจัยของการได้รับโคลีนเสริมปริมาณ 550 มิลลิกรัมในสภาวะที่มีการกระตุ้นการผลิตสาร Homocysteine พบว่า ระดับของ Homocysteine ของผู้ที่ได้รับโคลีนไม่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับโคลีนอย่างมีนัยสำคัญ

คลิกสั่งซื้อ "ฟิชออยล์ พลัส / Fish Oil Plus" ที่นี่

TOP