ลืมรหัสผ่าน

*

หมวดหมู่บทความ

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสมอง(เด็ก)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสมอง(เด็ก) Fish oil gummy

 

ส่วนประกอบที่สำคัญ 1.  Fish oil
2.  Choline Bitartate

1. Fish oil คืออะไร
Fish oil หรือน้ำมันปลามีกรดอัลฟาไลโนเลนิก (โอเมก้า 3) ที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น โดยโอเมก้า 3 ประกอบด้วย DHA และ EPA มีความสำคัญต่อสมองเพราะช่วยในการทำงานของสมอง และกระตุ้นสารสื่อประสาทมีผลต่อภาวะความคิด ความจำ อารมณ์ (1)

คุณประโยชน์ต่อร่างกาย
1.พัฒนาระบบประสาทและสมอง (1)
2. บำรุงสมอง เพิ่มความจำ สมาธิ (1)
3. เพิ่มความไวของสมองในการเรียนรู้ (1)

ผลวิจัยทางคลินิก
DHA และ EPA ในน้ำมันปลามีความสำคัญตั้งแต่ยังเป็นทารกในครรภ์จนกระทั่งหลังคลอด การทดสอบในเด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุ 2.5 ปีที่ได้รับ DHA และ EPA พบว่าเด็กมีทักษะทางการคิดและการแก้ปัญหาดีกว่ากลุ่มเด็กที่ไม่ได้รับดีเอชเอ+อีพีเอ (1, 2) ผลการวัดระดับพัฒนาการของเด็กพบว่าเด็กที่ได้รับ DHA และ EPA มีระดับสติปัญญาและการมองเห็นดีโดยวัดที่อายุ 18 เดือนและ1 ปีตามลำดับ รวมถึงมีความสามารถทางภาษาดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับ DHA (วัดที่อายุ 4 ปี) (3-5)

ความปลอดภัย                
การทดสอบทางคลินิกไม่พบความเป็นพิษต่อระบบร่างกายหรือก่อมะเร็ง แต่ผู้ที่มีปัญหาในการแข็งตัวของเลือดไม่ควรรับประทาน เนื่องจากโอเมก้า 3 มีคุณสมบัติต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelet) จึงมีโอกาสเกิดภาวะเลือดออก (Bleeding) (6)

วิธีบริโภค
องค์การ FAO/WHO ได้แนะนำปริมาณ DHA ที่เหมาะสมสำหรับเด็กอยู่ที่ปริมาณ 17 มก./100 กิโลแคลอรี หรือ 220 มก./วัน (7)

 

2. Choline Bitartate คืออะไร
โคลีนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโครงสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย จัดอยู่ในกลุ่มของวิตามินบี มีความสำคัญต่อการสร้างสารสื่อประสาท ส่งผลต่อความจำ การเรียนรู้ของสมองและภาวะทางอารมณ์ (8, 9)

คุณประโยชน์ต่อร่างกาย
1. สร้างสารสื่อประสาทในสมอง (8)
2. เพิ่มความจำ กระตุ้นการเรียนรู้ (9, 10)
3. เพิ่มความไวของสมองต่อสิ่งเร้าและการกระตุ้น (9, 10)
4. ช่วยภาวะทางอารมณ์ให้สมบูรณ์ (11)
5. ช่วยดูแลเซลล์สมอง (12)

ผลวิจัยทางคลินิก                
จากการศึกษาประโยชน์ของโคลีนต่อการบำรุงสมองพบว่าช่วยดูแลเซลล์สมองจากสารเคมีในกลุ่มศึกษาที่เป็นวัยรุ่น ช่วยให้การทำงานของเซลล์ประสาทสมองมีความสมบูรณ์หลังจากได้รับโคลีน 100 มก./ วัน ประเมินผลโดย EEG sensor ลดความเสี่ยงต่อการบกพร่องทางภาวะอารมณ์ในเด็ก และพบว่าช่วยเสริมความจำ การเรียนรู้ การประมวลผลของสมองในกลุ่มตัวอย่าง (11, 12)

กลไกการออกฤทธิ์
โคลีนเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มสมอง โดยจะอยู่ในรูปฟอสโฟไลปิดจำเป็นต่อการสังเคราะห์โปรตีนและฮอร์โมน ทำหน้าที่เติมหมู่เมธิลแก่สารอื่น ช่วยลด Homocysteine และเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท Acetylcholine มีผลที่สมองส่วน Hippocampus สำคัญต่อการสร้างเซลล์สมองและความสามารถในการจดจำ (9)

ความปลอดภัย
การรับประทานโคลีนได้รับรองว่ามีความปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย (9)

วิธีบริโภค

 

ช่วงอายุของเด็ก

ปริมาณโคลีนที่ควรได้รับในแต่ละวัย (มก./วัน) (10)

อายุ 1-3 ปี   (ชาย/หญิง)

200

อายุ 4-8 ปี   (ชาย/หญิง)

250

อายุ 9-13 ปี   (ชาย/หญิง)

375

อายุ 14-18 ปี (ชาย)

550

อายุ 14-18 ปี (หญิง)

400

 

References
1.  Meharban, S. (2005). Essential Fatty Acids, DHA and Human Brain. Indian Journal of Pediatrics. 72, 239-242.
2.  Danielle, S., Robet, B., Shaker, A.M. (2012). Omega-3 Fatty Acids EPA and DHA: Health Benefits Throughout Life. American Society for Nutrition. Adv. Nutr, 3, 1-7. Doi:10.3945/an.111.000893.
3. Birch EE, et al. (2000). Developmental Medicine Child Neurology. Dev Med Child Neurol, 42, 174-181.
4. Morale, S.E., Hoffman, D.R., Castañeda, Y.S., Wheaton, D.H., Burns, R.A., Birch, E.E. (2005). Duration of long-chain polyunsaturated fatty acids availability in the diet and visual acuity. Early Hum Dev, 81, 197–203.
5. Birch, E.E., et al. (2007). Visual acuity and cognitive outcomes at 4 years of age in a double-blind, randomized trial of long-chainpolyunsaturated fatty acid-supplemented infant formula. Early Human Dev, 83, 279-284.
6. ถนอมพงษ เสถียรลัคนา. (2011). Role of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid in Cardiovascular Disease: How to Use in Clinical Practice?. Pharmaceutical Diagnosis 2011: Fact or Fiction of Dietary Supplement, 73-96.
7. Interim Summary of Conclusions and Dietary Recommendations on Total Fat & Fatty Acids. From the Joint FAO/WHO Expert Consultation on Fats and Fatty Acids in Human Nutrition, 10-14 November, 2008, WHO, Geneva.
8. Steven, H. Z., Kerry-Ann, D.C., Peter, D.F., Edward, A.A., J. Thomas, L., Nancy, F.S., and Alexa, B. (1991). Choline, an essential nutrient for humans. The FASEB Journal, 5, 2093-2098.
9. Steven, H.Z. (2004). Review Nutritional Importance of Choline for Brain Development. Journal of the American College of Nutrition, 23 (6), 621S-626S.
10. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B 12, Pantothenic acid, Biotin and Choline. (1998). Institute of Medicine, 390-422.
11. High Prenatal Choline May Prevent Schizophrenia / Mental Illness in Offspring. published online by The American Journal of Psychiatry
12. Steven, H.Z. (2006). THE FETAL ORIGINS OF MEMORY: THE ROLE OF DIETARY CHOLINE IN OPTIMAL BRAIN DEVELOPMENT. J Pediatr., 149(5 Suppl), S131–S136.

คลิกสั่งซื้อ "ฟิชออยล์ พลัส / Fish Oil Plus" ที่นี่

TOP