ลืมรหัสผ่าน

*

หมวดหมู่บทความ

 

การนอนหลับกับระบบภูมิคุ้มกัน

การนอนหลับกับระบบภูมิคุ้มกัน

          ปัญหาด้านการนอนหลับก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ทั้งกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายและ การทำงานงานของสมอง จากหลายการศึกษาวิจัยพบว่า คนที่มีปัญหาการนอนหลับจะเกิดการติดเชื้อค่อนข้างง่าย เนื่องจากจำนวนเม็ดเลือดขาวลดน้อยลง  มักจะมีอาการไม่สบาย มีไข้ หรือแม้กระทั่งโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันมีผลต่อการนอนหลับ  เมื่อภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อโรคจะส่งผลต่อโครงสร้างและระยะเวลาของการนอนหลับ โดย cytokines ในระบบภูมิคุ้มกันเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ เช่น T-cells และ pro-inflammatory cytokines จะมีระดับที่สูงในตอนกลางคืน ขณะที่ leukocytes และ anti-inflammatory cytokine IL-10 จะสูงในตอนกลางวัน โรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ จะเพิ่มระดับ cytokine ในร่างกายและทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลียเรื้อรัง และทำให้ไม่สามารถนอนหลับได้สนิท และเป็นสาเหตุของการหยุดหายใจขณะหลับ ได้มีการศึกษาทดลองในสัตว์ทดลอง เรื่องการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสส่งผลรบกวนต่อการนอนหลับในสัตว์ทดลอง การนอนหลับนั้น เป็นหนทางที่ช่วยในการสร้างพลังงานแก่ร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน

          ตามปกติเมื่อมีการเผาผลาญของร่างกายเกิดขึ้นจะส่งผลให้มีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นด้วย ในวงจรการนอนหลับของร่างกายในช่วง Non-Rapid Eye Movement sleep หรือ NREM sleep ซึ่งเป็นช่วงหลับธรรมดาจะเป็นช่วงที่มีการกำจัดและทำลายอนุมูลอิสระ และมีการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่าที่ถูกทำลาย  หากมีการรบกวนต่อการนอนหลับจะส่งผลต่อกระบวนการกำจัดอนุมูลอิสระได้ โดย Interleukin-1 beta (IL1) และ tumor necrosis factor alpha (TNF) เป็นไซโตไคน์ (Cytokines) ถูกผลิตโดยระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้น Non-Rapid Eye Movement sleep หรือ NREM sleep ทำให้เกิดวงจรการนอนหลับ

          สรุปได้ว่า หากการนอนหลับไม่มีคุณภาพหรือไม่เพียงพอจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง และส่งผลให้วงจรการนอนหลับไม่สมบูรณ์ ทำให้สุขภาพดูเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติหรือก่อนวัยอันควร

ด้วยความปรารถนาดี จาก Superb

คลิกสั่งซื้อ "สลีปนาว" ที่นี่

TOP