ลืมรหัสผ่าน

*

 

วิธีการชำระเงิน

สมาชิกสุเพิร์บ สามารถชำระค่าสินค้าจากการสั่งซื้อทั่วไป
ได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ชำระด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ หรือ ศูนย์บริการสุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง โดยสามารถชำระเป็น
1.1 เงินสด
1.2 บัตรเครดิต
1.2 บัตรเดบิต

2. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนาม "บริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด" ตามรายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคารต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารธนชาติ ไทยซัมมิท ทาเวอร์ กระแสรายวัน 115-305-4912
ธนาคารกรุงเทพ ถนนอโศกมนตรี กระแสรายวัน 925-300-2712
ธนาคารกรุงไทย อโศก กระแสรายวัน 015-605-4388
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เพชรบุรีตัดใหม่ กระแสรายวัน 800-021-4433
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ กระแสรายวัน 493-000-1168
ธนาคารไทยพาณิชย์ อโศกทาวเวอร์ กระแสรายวัน 234-300-2137
ธนาคารกสิกรไทย สุขุมวิท 33(บางกะปิ) กระแสรายวัน 003-120-1616
ธนาคารยูโอบี อโศกมนตรี กระแสรายวัน 903-363-0375
ธนาคารทหารไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กระแสรายวัน 090-105-4809

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร "โภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย" และต้องการสั่ง CD หลักสูตร, จองห้องอบรมสัมมนา
โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ตี้ โปรดักส์ จำกัด" ตามรายละเอียดข้างต้น

3. ชำระทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) โดยสามารถชำระได้ดังนี้

  • โอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารเดียวกันกับบัตร ATM ธนาคารที่ท่านมีอยู่ โดยโอนเงินเข้าบัญชีของ Superb ตามเลขที่บัญชีธนาคารต่างๆในตารางข้อ 2.
    แล้ว Fax ใบทำรายการของเครื่อง ATM ( Pay-in Slip) มายัง Superb ที่หมายเลขโทรสาร 02-117-9898

3.1 กรณีสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ทผ่าน www.superbhealthy.com ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็ปไซต์ของธนาคาร เพื่อให้คุณทำรายการหักบัญชีธนาคารของคุณ
3.2 กรณีสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีการอื่น เช่นสั่งซื้อทางโทรศัพท์ สั่งซื้อด้วยตนเอง คุณสามารถทำการชำระเงินผ่านเว็ปไซต์ของแต่ละธนาคารได้

ชื่อธนาคาร ชื่อบริการที่เลือก เว็บไซต์
ธนาคารธนชาติ Thanachart i-Net www.thanachartbank.co.th
ธนาคารกรุงเทพ Bualuang iBanking www.bangkokbank.com
ธนาคารกรุงไทย KTB Online www.ktb.co.th
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย CIMB Clicks www.cimbthai.com
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri online www.krungsrionline.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy Net www.scb.co.th
ธนาคารกสิกรไทย K-Cyberbanking www.kasikornbank.com
ธนาคารยูโอบี UOB Online www.uob.co.th
ธนาคารทหารไทย TMB Internet Banking www.tmbbank.com

 

4 ชำระทางไปรษณีย์ โดยสามารถชำระเป็น
4.1 แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ธนาคาร สั่งจ่าย บริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ในกรณีที่ต้องการซื้อสินค้าและหรือสมัครสมาชิก, แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ธนาคาร สั่งจ่าย บริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ตี้ โปรดักส์ จำกัด
ในกรณีต้องการสมัครเรียนหลักสูตรฯ, สั่ง CD หลักสูตร, จองห้องอบรมสัมมนา
4.2 ธนาณัติสั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในนามบริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ในกรณีที่ต้องการซื้อสินค้าและหรือสมัครสมาชิก,
ธนาณัติสั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในนามบริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ตี้ โปรดักส์ จำกัด
ในกรณีต้องการสมัครเรียนหลักสูตรฯ, สั่ง CD หลักสูตร, จองห้องอบรมสัมมนา

5. ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตผ่านทางเว็บไซต์
5.1 กรณีสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่าน www.superbhealthy.com ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของธนาคาร
ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกทำรายการหักบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของสมาชิก
5.2 กรณีสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีการอื่น สมาชิกสามารถชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารได้ ดังตารางในข้อ 3.2

6. ชำระทางไปรษณีย์ โดยสามารถชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ธนาคาร
สั่งจ่าย บริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

*หมายเหตุ
• การชำระเงินโดยใช้บริการทางธนาคารรูปแบบต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม (ATM) หรือเว็บไซต์ธนาคารจะคิดค่าค่าธรรมเนียมจากบัญชีของสมาชิกผู้ใช้บริการตามอัตราค่าบริการที่แต่ละธนาคารกำหนด
• สำหรับการชำระเงินแบบวิธีที่ 2-4 เมื่อโอนเงินชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสารหมายเลข 02-117-9898 และ แจ้งยืนยันการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ โทร 02-117-9899

TOP