ลืมรหัสผ่าน

*

 

งานสัมมนาวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13

งานสัมมนาวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13
09.06.2557
บริษัทสุเพิร์บ เฮลท์ตี้โปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ ชมรมโภชนวิทยามหิดล ร่วมงานแสดงสินค้า ในงานสัมมนาวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13

บริษัทสุเพิร์บ เฮลท์ตี้โปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแสดงสินค้า ในงานสัมมนาวิชาการโภชนวิทยา
ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 29-30 พ.ค. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ความรู้
ด้านสุขภาพและปัญหาด้านสุขภาพต่าง ๆ ซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าจำนวนมากและสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ของสุเพิร์บอย่าง
มากมาย สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-117-9898

TOP